Karikatury jsou....

13.06.2019

I karikatury mohou být uměním.

CO JSOU KARIKATURY?

Karikatury jsou vlastně satirické portréty. Jejich funkce má nepřeberné množství nuancí, ale všechny mají něco společné a to je humor.

Ani by nebylo divu, kdyby vědci zjistili, že historie karikatury sahá k pravěku do doby, kdy nějaký divoch začal po stěně jeskyně "čmárat" dodnes přetrvávající kresby s překvapivě vysokou výtvarnou úrovní. Určitě se našel už tehdy potměšilý kumštýř a jeho satirické kresby někde čekají na své objevení, neboť humor je to, co nás od zvířat odlišuje. Možná.

Jen, až je najdeme, musíme pochopit, že jde právě o karikatury, když pravěké výrazové prostředky jsou svou jednoduchostí vlastně dokonalejší, než ty dnešní.

Rozhodně se v celém průřezu historie umění objevují karikatury v kresbě, malbě i sochařství.

Objevují se pochopitelně i v literatuře a dokonce snad i v hudbě, ale to je jiný šálek.

Karikatury používal ve svých surrealistických malbách Hieronymus Bosch, zkarikované výrazy postav obrazů Pietera Bruegela umocnily lidská dramata v nich, Goyovy caprichos málem dovedly jejich kreslíře až na hořící hranici, Lautrecovy živé kresby z Moulin Rouge jsou plné satiry a před vynálezem fotografie noviny i časopisy obsahovaly karikatury ve větší míře a častěji, než dnes ke své škodě. I comics k nim patří. Zkrátka karikatury doprovázejí lidstvo téměř od počátku a budou s ním až do hořkého konce, protože podle staré pravdy :

"Sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo!"

V moderním věku získaly tyto kresby nový prostor i uplatnění a to jako individuální dárky.

Karikatury, použité jako individuální dárky jednotlivcům, dvojicím i skupinkám, mají různé účely. Většinou jde o dárky k narozeninám, na rozloučenou, přátelům, partnerům, dárky rodičům, ale i dárky svatební, nebo svatební oznámení apod.

Karikatury lze darovat lidem, co mají vše a relativně levný dárek se může stát cenným, právě tím, že odlehčí vzájemné vztahy mezi dárcem a obdarovaným.

Možná je diskutabilní, zda v tomto případě jde o umění. Je to tak, že karikatury od některých kreslířů jsou nesporně uměním, od dalších možná umění jen lízly a pak jsou karikatury, které si ten název ani nezaslouží, protože jde spíše o zkomoleniny.

Dobré karikatury mají vtip, vystihují kreslené a mají svůj styl. Lze je pojmout portrétově prokreslené, ale zdařilá karikatura minimalistickou zkratkou značí mistra. První ze dvou zmíněných typů karikatur se používá pro individuální dárky a ten druhý spíše do novin a časopisů pro zachycení známých osobností. Tyto dva typy, jako by byly dvěma mezními body nekonečné řady nuancí karikatur, klonících se k jedné, nebo druhé straně. Karikatury mohou být nelítostné i milosrdné, černo-bílé i barevné, kreslené, či malované nejrůznějšími technikami a styly na různých materiálech a jejich využití je široké. Od face booku, až po politickou propagandu, nebo spíše anti-propagandu. O dárcích ani nemluvě.

Mezi sběrateli umění najdeme i sběratele karikatur a někteří dokonce sbírají ty své od různých kreslířů.

Co dodat na závěr?

Humor má v lidském světě vysoce ceněné postavení a karikatury jsou jedním z jeho stálých šiřitelů.

VYUŽITÍ KARIKATURY

Kreslím karikatury na zakázku podle e-mailem poslaných fotografií a popisu hobby kresleného objektu. Hotové kresby posílám poštou v pevné tubě. Mé karikatury občas využívají i časopisy pro humornou ilustraci většinou politické tématiky.

Kreslíme také rychlo-karikatury a rychlo-portréty hostům na společenských akcích, jako jsou narozeniny, svatby a firemní párty. Někdy kreslíme karikatury i u stánku s presentací na různých veletrzích tyto na živo kreslené karikatury přitahují potenciální klienty, nebo odměňují klienty stálé. Karikatura jako dárek je originální - však také jde o originál - a věkem svou hodnotu neztrácí, ba naopak. Jako dárek se dá použít kromě pohřbu snad ke všem příležitostem a mívá úspěch, protože jde o dárek překvapivý a vtipný. Přinášíte s ní tedy radost i zábavu, což je víc, než se zdá být.

PROČ JAKO DÁREK KARIKATURU?

Karikaturou můžete obdarovat kohokoliv a bude mít jako dárek vždy úspěch, ať je příjemce bohatý, chudý, dospělý nebo dítě, muž nebo žena. Buďte si jisti, že každého potěší, co o něm prostřednictvím karikatury povíte jemu i každému, kdo si ji pak bude moci prohlédnout. Mé karikatury neurazí a váš nápad překvapí a udělá radost. O úspěšnosti karikatury jako dárku se můžete přesvědčit v oddělení reference, kde uvádím pár ověřitelných reakcí lidí, kteří využili mých služeb.

Je karikatura uměním?

Karikatura byla považována za druh humoru a proto byla bez pozornosti : hodnotila se pouze úroveň vtipů a jejich úspěch u obecenstva. Jako někdo vtipy a anekdoty vypravuje, tak si je jiný kreslí. Jen občas se stávalo, že byla karikatura považována za výtvarné umění.

Přesto mnozí mistři začínali jako karikaturisté, jako : Josef Čapek, Rudolf Kremlička, Vlastimil Hofman, Jan Konůpek, Alois Moravec, ale i František Kupka, Salvator Dali aj. Novodobé tiskařské vynálezy (barevná litografie) se však ustálily na zvláštnímu druhu kresby - na výtvarné karikatuře.

Moderní karikatura získala své místo s rozvojem novinařiny. Kreslený vtip má určité rysy výtvarné.  Karikatura nevychází ze vztahu plochy a prostoru, který funguje v kresbě, ani z harmonie barev a kompozice, jako v malířství. Má zcela specifický styl, kde jde o invenci, zdůraznění a zjednodušení.

Karikatura je tvorba humoru

Karikatura vychází z nadsázky, zveličuje nápadné rysy nebo situace; přehnaný tvar působí legračně.

Cestou k úspěchu - podobně jako u vtipu - je nápad, střet obrazů či situací, překvapivá záměna. Vtipný nápad je zdůrazněn za použití situační zkratky a zvýrazněných kontur.  Karikatura chce umění a vtip.

Anatomické studie Leonarda da Vinci mají prvky karikatury. Malby zeleninových a ovocných portrétů Giuseppe Arcimbolda mají svou grotesknost. Surrealistické malby Hieronyma Bosche nebo Pietera Breughela jsou ovlivněny vírou a peklem a jsou často v podstatě karikaturou. Za předchůdce novodobé karikatury jsou považováni bratři Carracciové, u nichž dochází k podstatnému zjednodušení a k uvolnění kresby.

Karikovat lze téměř cokoli právě zdůrazněním výrazného detailu podoby, situace, děje apod.

Zkratka, nápad a vnímání protikladů z bezprostřední situace působí možná i na podvědomí karikaturisty při jeho tvorbě a umožní mu zvýraznit, jak to cítí on. A protože ty nejlepší karikatury vznikají spontánně, jsou nesporně uměním. Dobré karikatury totiž vyžadují nejen řemeslnou zručnost, ale i fantazii a cit, což je základ každého umění.