Svatba a svatební zvyky

11.05.2020

Svatba a svatební zvyky

Svatební zvyky se liší podle náboženství, etnik i místa na Zemi. Všude má svatba své tradice a jejich praktikování má svůj význam, i když často jen symbolický.

Všude čteme, že svatba je nejdůležitějším dnem života a bude na tom něco pravdy. Každopádně jde o důležité rozhodnutí v životě dvou lidí a není od věci tento životní krok řádně oslavit. Svatba je tady od toho a se svatbou jsou spojeny určité tradice rozdílné v různých částech světa.

Tradice jsou dnes více méně chápány i jako zábava, která patří ke svatbě a svatebnímu obřadu. Svatba je především dnem nevěsty a tak by si ji měla užít a bavit se, než přijdou všední dny a náročné starosti. Svatba je radostným dnem nevěsty, přestože jsou to většinou právě ženy, které mívají v manželství život těžší. Romantika svatby a růžové představy o životě, to je svatba očima nevěsty a někdy to dokonce i vyjde. Aby se pro novomanžele štěstí pojistilo, vznikly v průběhu časů svatební tradice a některé dnešní mají původ hluboko v minulosti ještě v dobách pohanských. Tím ovšem není řečeno, že se svatební zvyky nemohou úmyslně porušit a zbourat starý přístup, protože tradice chápete jen jako zvyky a pověry. Možné je prostě vše a pohled na věc je z každého úhlu jiný.

Svatba a svatební tradice

Barva svatebních šatů je v našich zeměpisných šířkách bílá a už i malé holčičky sní o krásných bílých svatebních šatech se závojem, v nichž jakoby se vznášely k oltáři, kde si snoubenci navzájem vymění prstýnky. Tato představa nepřipadá v úvahu v některých asijských zemích, kde bílá symbolizuje smutek, zatímco zde je symbolem čistoty a nevinnosti.

Svatby a prstýnky

O prstýncích už byla řeč ve smyslu romantickém. Výměna prstýnků mezi snoubenci má u nás symbolický význam jejich spojení na věky a tak je tento moment pro nevěsty zvláště emotivní. Ale i tak silná tradice má své odpůrce. Možná kvůli pocitu ztracené svobody a symbolu určitého osobního omezení. Jiní si zase nechají prstýnky tetovat, aby byly skutečně na pořád.

Svatba a chomout

Říká se: "Strčil hlavu do chomoutu." Ve smyslu, oženil se. To rčení má vztah k tradici nasazování chomoutu ženichovi a těžko říci, co vzniklo dříve, jestli obrazné rčení, nebo tradice. Tato tradice už se vytrácí. Možná proto, že tak trochu odrazovala muže od sňatku, tak aby symbolika jakéhosi zotročení neměla negativní vliv na mužský krok směrem k manželství. Podobná je i koule na řetězu, který se ženichům připevní na kotník jako symbol vězení. Naštěstí má oboje spíše humorný účinek na všechny.

Svatba a rýže

Házení rýže po svatebním obřadu, kdy se snoubenci už jsou manželé, má svůj původ tisíce let zpátky ve starověké Číně a původně neměl se svatbou nic společného, ale spíš s úrodou. Symbol plodnosti si rýže zachovala a představuje tak přání pro manželský pár, aby měli zdravé děti i dostatek.

Svatba a střepy

Říká se, že střepy přinášejí štěstí a nejspíš má toto rčení původ ve svatební tradici rozbíjení talíře před domem, když přichází ženich a nevěsta. To štěstí má však původ v symbolice společného úklidu těchto střepů, což ve skutečnosti značí, že v životě takzvaně potáhnou za jeden provaz a to je ve skutečnosti cestou ke štěstí.

Svatba a svatební polévka

Žádná svatba se neobejde bez úsměvné zábavy společného krmení novomanželů sedících v čele stolu všem na očích. Jeden druhého střídavě krmí svatební polévkou nejlépe děravou lžící. Je to zábavný rituál, který však má ve skutečnosti vážnou symboliku. Krmení polévkou za ztížených podmínek v podobě děravé lžíce, má symbolicky zavázat oba novomanžele k tomu, že v nejtěžších dobách svého soužití budou stát při sobě a pomáhali si navzájem.

Svatba a svatební dort

Krájení svatebního dortu společnou rukou má manželům připomenout, že se budou o vše dělit a vzájemně si pomáhat. I tato symbolika má tak vést ke štěstí a spokojenému soužití bez zbytečného dohadování. Je to dané i zákony, že od teď je vše na půl. Pokud ovšem předmanželská smlouva neříká něco jiného, když má například jeden z manželů dávno před manželstvím prosperující firmu a nechce riskovat mylné rozhodnutí.

Svatba a svatební tanec novomanželů

První tanec na svatbě patří novomanželům a pravděpodobně vznikl z dávné tradice, kdy nevěsta tančila se zavřenýma očima uprostřed svatebčanů a kolem stojící dívky se snažily získat kousek z jejího závoje, nejspíše, aby se brzy vdaly. Nevěstu však bránil kruh mužů jako hradba. Nicméně zavřené oči bývaly příčinou přiblížení se k nataženým rukám dívek a některé byly úspěšné.

Svatba a svatební kytice

Novomanželka se má podělit s dosud svobodnými o své štěstí vstupu do společného života s mužem. Tedy alespoň s jednou ze svobodných dívek a to bude ta, co chytí svatební kytici, kterou novomanželka hodí za sebe směrem k řadě vdavekchtivých slečen. Jakási svatební štafeta. Ta, co kytici chytne, se do roka vdá. Podle pověry.

Svatba a únos nevěsty

Jde o zvyk spíše primitivní s kořeny až v pravěku, kdy takové jednání mělo za účel zachování rodu. Únosy žen jdou napříč světem i historií a jejich důvody bývaly různé. Svatba může být únosem nevěsty pokažená a aby nedošlo k trapné události, měl by být únos nevěsty, když už se bez toho svatba neobejde, proveden s rozmyslem a šancí na její brzké nalezení. To znamená do restaurace na přijatelné úrovni v blízkém okolí. Většinou se dnes od tohoto kontroverzního zvyku upouští, neboť často naruší svatební zábavu. Taková je situace v naší zemi, ale třeba v Rumunsku se nevěsty unášely ze svateb tak, aby je manžel nenašel, nebo hledal i dny a když byl neúspěšný, stala se nevěsta zákonitou manželkou únosce, což mohl být i záměr jich obou. Dnes je i tam dodržení tohoto zvyku spíše výjimkou.

Svatba a květy v Británii

Po obřadu jdou družičky před nevěstou a rozhazují květy. Ty bývaly pro bohyni plodnosti, aby ji přivedly k manželskému páru a zajistily jim kupu dětí.

Svatba a polibky ve Švédsku

Každý host švédské svatby, který byl na tuto svatbu pozván, má právo na polibek od nevěsty.

Svatba v Albánii

Svatba probíhá o víkendu a ženich i nevěsta poté, co se i s rodiči na pár hodin sešli k soukromé oslavě se svatebním dortem a svatebním tancem v domě nevěsty, se opět rozdělí a v neděli slaví každý v kruhu svých blízkých a přátel.

Svatba s množstvím družiček

V Americe se ujal zvyk s mnoha družičkami barevně sladěnými se svatbou. V tomto případu asi půjde o trend spíše módní.

Svatba a tradice v Číně

V Asii je symbolika barev jiná, než v Evropě a tak je nevěsta v červené, která tam symbolizuje blahobyt a bohatství. Ženich se pokouší nevěstu zasáhnout šípem s tupým koncem a když trefí, šíp pak společně zlomí na půl, čímž společně zničí zlo a nebezpečí, které jim hrozilo.

Svatba v Africe

Svatba v Africe obvykle hýří barvami. Čím barevnější, tím lépe. Svatba je tam setkáním širokého příbuzenstva, a to i ze vzdálených končin.

Indická svatba

Aby ze sebe žena zničila kletbu, která by mohla jejího budoucího muže i zabít, musí nejprve složit svatební slib jinde. Svůj slib dá stromu a ten se pak například spálí. Tím se kletba neutralizuje a může se přistoupit ke svatebnímu obřadu. Také zde je hlavní barvou červená.

Tradice se však pomalu vytrácejí a dvojice často volí přístup k svatbě podle svého způsobu a nátury, takže může být svatba v duchu hard rock stejně, jako hippie nebo v kůži motorkářská. Paleta je široká a svobodná. Tradice jsou často brány jako poněkud svazující a tak se revoluce dostala i do svateb.

Dárky   

Svatba a svatební dary

Svatební dar je běžnou součástí svatby a každý svatebčan má dárek pro novomanžele. Obvykle se vzájemně domluví, aby se nesešly tři stejné dárky. 

Snoubenci také píší svá přání, co by chtěli za svatební dary. Ta přání musí vycházet z reálných možností dárců. Nebo se svatebčanům a příbuzným dá volná ruka jen s informací, že už spolu nějaký čas snoubenci žijí ve společné domácnosti, takže jsou zařízeni. Vymyslet vhodný dárek pak dá fušku. Máme pro tyto případy, a nejen pro ně, pár řešení z našeho studia. Jedná se o dárky, které si může dovolit každý a přesto mívají velkou cenu pro obdarované, neboť jde o dárky vyžadující znalost snoubenců, jejich zájmů, neřestí i profesí. Jde o dárky výhradně osobní právě tím pohledem do jejich soukromí. Vy dodáte informace o páru a my nakreslíme svatební karikaturu na zakázku podle jejich fotek a s jejich hobby. Až dárek rozbalí a vystaví, bude kolem něj nejvíce komentářů a zábavy. Navíc si ho doma pověsí tak, aby ho viděly všechny návštěvy, takže si pak #dárek užívají dál. Jako svatební dar, nebo i originální dárek - výslužka, dobře funguje karikaturista kreslící svatebčany přímo na svatbě. Novomanželé i hosté svatby si pak odnesou překvapivý dárek - svou karikaturu, když před tím zažijí nezvyklé pocity ze sezení modelem za přítomnosti přihlížejících. Na tuto svatbu tak zcela jistě nezapomenou.

Karikatura na zakázku a kreslení naživo

Karikatura snoubenců jako svatební dar i kreslení hostů svatby jako originální výslužka - dárek karikatura. Obojí je nejen dárkem, ale i zábavou pro všechny.

Karikatura na zakázku z fotky

Nejste obyčejní, nejste nudní a nejste vypočitatelní? Ani svatební dar od vás nemůže být očekávaný a nepřekvapivý. Zarámovaná karikatura novomanželů bude okamžitě středem zájmu mezi všemi dárky a rovněž i hlavním předmětem komentářů. Jste originál, takže dárek od vás jím musí být také a to, jak vidíte, bezesporu je.

Karikaturista na svatbě

Každý z nás při kreslení karikatur na živo bývá obklopen přihlížejícími, pronášejícími vtipné připomínky a komentáře. Baví se všichni a ještě si odnesou svou karikaturu jako originální výslužku, jako originální část výslužky.