REKLAMACE

Reklamační formulář

Umělecké dílo je jedinečné a proto je nutný jeho ověřený znalecký posudek a právní posudek o nedodržení podmínek smlouvy o dílo pro akceptaci reklamace.

Neakceptujeme reklamace na mechanická poškození díla způsobená poštou, nebo příjemcem zásilky.