REKLAMACE

Reklamační formulář

Umělecké dílo je jedinečné a proto je nutný ověřený znalecký posudek o nedodržení podmínek pro akceptaci reklamace.

Neakceptujeme reklamace na mechanická poškození díla způsobená poštou, nebo příjemcem zásilky.